top of page

Handball

Handball er eit av dei siste tilskota i aktivitetane til idrettslaget.

Det er felles trening for jenter i aldersgruppa 2007-2004 to dagar i veka, og for jenter 2010-2008 ein gong i veka. Det blir lagt vekt på styrketrening, teknikk-trening og speleglede. Handballgruppa har eit godt samarbeid med Otra IL med omsyn til treningskampar og tilgang på kunnskap og kurs.

 

Laga er med på turneringar som passar i nivå og reiseavstand. Ingen av laga spelar foreløpig i nokon serier.

 

Det er pr nå ikkje trenarkapasitet til å gje tilbod til gutane. Har du ein trenar ‘i magen’ og lyst til å starte opp ei ny gruppe, ta kontakt med styret i idrettslaget!

49617457_1023748087809620_84645974647987
bottom of page