top of page

Vi skapar rom for ein aktiv livsstil på Bygland!

Bygland IL logo.png

Regler / priser for medlemskontingent for 2018:

Trenarar:

Pris kr 100,-

Familiemedlemsskap:

Pris kr 500,- for familiar opptil 5 personar. Eit tillegg på kr 100,-

per person utover dei 5. Familiemedlemsskapet gjeld for born

opp til 18 år. Etter fylte 18 må ein betale for enkeltmedlemsskap.

Enkeltmedlemsskap:

Pris kr 300,-

Støttemedlemsskap:

Pris kr 200,-

Alle medlem må registrerast på https://minidrett.nif.no/.

Trykk på lenka til venstre og opprett profil for deg og for familien

din. Framgangsmåten ser du her: http://www.ilexpress.no/p/17129/bli-medlem

(Dersom du treng hjelp med å få registrert deg kan du kontakte styret.)

Faktura for medlemsskap skal betalast i minidrett eller sendast til e-postadressa som er registrert der.

 

 

 

Styrkerom

 Du må vere medlem i Bygland IL for å kunne bruke styrkerommet (sjå over). For å få tilgong må du sende epost med namn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato, samt at du ynskjer tilgong til styrkerommet til post@bygland-il.no

 

Årskort styrkerom vaksne:

Pris kr 1000,- (i tillegg til medlemsskap)

Årskort styrkerom Studentar / skuleelevar:

Pris kr 500,- (i tillegg til medlemsskap)

Fakturering av årskortet ordnast via minidrett:

Les kor du får nøkkelkort her.

Alle som har nøkkelkort til styrkerommet må ha betalt årskortet og medlemsskap innan 01.03 for å ikkje miste tilgong.

Både medlemsskap og årskort på styrkerommet følger kalenderåret. 

Reglar og prisar for medlemsakap i Bygland IL

donate
bottom of page